<div align="center"><h1>Cuda i znaki</h1><br><h3>Już tak bliski jest czas oczyszczenia ziemi w lęku, poczuciu zagrożenia, wśród klęsk żywiołowych, epidemii, głodu i śmierci. Dlatego pragnę, aby jak najszybciej znane były słowa głoszące miłosierdzie moje wobec świata całego i względem każdego z was. </h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://home.ica.net/~domurad/a.htm">http://home.ica.net/~domurad/a.htm</a></div>